/ / Dinamički nazivni raspon u programu Excel

Dinamički nazivni raspon u programu Excel

La dinamičan imenovani raspon proširuje automatski kada dodate vrijednosti u rasponu.

1. na primjer, odaberite raspon A1:A4 i nazovite ga cijene.

2. izračunati zbroj.

Primjer dinamičkog imenovanog raspona

3. kada dodate vrijednosti u rasponu nadmašiti ažurirati zbroj.

Pogrešan iznos

Da biste automatski proširili imenovani raspon kada dodate vrijednosti u rasponu, izvršiti sljedeće sljedeće korake.

4. na kartici Formule, u grupi Definirani nazivi, kliknite Upravitelj naziva.

Kliknite Upravitelj naziva

5. kliknite Uredi.

Kliknite Uredi

6. kliknite u okvir "Odnosi se na" i unesite formulu =OFFSET($A$1,0,0,COUNTA($A:$A),1)

Uredi naziv

Objašnjenje: pomak funkcija uzima 5 argumenata. Referenca: $A$ 1, reci to polazak: 0, stupce za offset: 0, visina: COUNTA($A:$A), širina: 1.COUNTA($A:$A) broji vrijednosti u stupcu koje nisu prazne.Kada dodate vrijednosti u rasponu, COUNTA($A:$A) povećava.Kao rezultat, raspon funkcija OFFSET proširi.

7. kliknite na OK i zatvorite.

8.now, kada dodate vrijednosti u rasponu, Excel iznos automatski obnavlja.

Točan iznos

Dinamički nazivni raspon u programu Excel

Također pročitajte: