/ / Excel VBA Select Case

Excel VBA Select Case

A többszörös If Then utasítások helyett Excel VBA, használhatja a Válassza a Case szerkezetét.

Helyzet:

Jelölje ki az Excel Excel VBA-t

Helyezzen egy parancsgombot a munkalapra, és adja hozzá a következő kódsorokat:

1. Először két változót deklarálj. Egy változó típusú Integer nevezett pontszám és egy változó típusú String nevű eredmény.

Dim score As Integer, result As String

2. A változó pontszámot inicializáljuk az A1 cellával.

score = Range("A1").Value

3. Adja hozzá a Select Case-struktúrát.

Select Case score
    Case Is >= 80
        result = "very good"
    Case Is >= 70
        result = "good"
    Case Is >= 60
        result = "sufficient"
    Case Else
        result = "insufficient"
End Select

Magyarázat: Az Excel VBA a változóérték értékét használja az egyes esetszámú utasítások tesztelésére, hogy megnézze, hogy az Esettanulmányban szereplő kódot végre kell-e hajtani.

4. Írja be a változó eredmény értékét a B1 cellába.

Range("B1").Value = result

5. Vizsgálja meg a programot.

Eredmény, ha rákattint a parancs gombra a lapon:

Válassza ki az Esettanulmány eredményét

Megjegyzés: Az Excel VBA végrehajtja a kódot a második Esettanulmány alatt minden olyan értéknél, amely nagyobb vagy egyenlő 70-nél és 80-nál kevesebb.

Szintén olvasható: