/ / Excel VBA Do Until Loop

Excel VBA Do Until Loop

Habár nem nagyon használják ezt a webhelyet, előfordulhat, hogy olyan helyzetben találja magát, ahol használni szeretné Végezze el a Loop-ig ban ben Excel VBA. A Do Until és a Loop közötti kódot meg kell ismételni mindaddig, amíg a Do Until utáni rész meg nem történik.

Helyezzen egy parancsgombot a munkalapra, és adja hozzá a következő kódsorokat:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Eredmény, ha rákattint a parancs gombra a lapon:

Excel VBA Do Until Loop

Magyarázat: amíg az i nem nagyobb, mint 6, az Excel VBA a 20 értéket az i és az 1-es oszlop metszéspontjában helyezi a cellába, és növekszik i-vel. Ennek következtében a 20 értéket hatszor kell elhelyezni az A oszlopba (nem hét, mert Az Excel VBA leáll, ha egyenlő 7-es értékkel.

Szintén olvasható: