/ / Array mérete Excel VBA - ban

Az Array mérete az Excel VBA-ban

Ahhoz, hogy a egy tömb mérete ban ben Excel VBA, használhatja az UBound és LBound funkciókat.

Helyezzen egy parancsgombot a munkalapra, és adja hozzá a következő kódsorokat:

1. Először meg kell adnunk a tömböt. A tömbünk két dimenzióval rendelkezik. 5 sorból és 2 oszlopból áll. Szintén deklarálj két változót az Integer típusból.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

A tömb ilyen lehet.

Az Array mérete az Excel VBA-ban

2. Ezt követően megkapjuk a tömb méretét. Adja hozzá a következő kódsorokat:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Filmek, 1) adja meg az első dimenzió felső határát, ami 5.
LBound (Filmek, 1) adja az első dimenzió alsó határát, amely 1.

UBound (Filmek, 2) adja meg a második dimenzió felső határát, ami 2.
LBound (Filmek, 2) adja meg a második dimenzió alsó határát, amely 1.

Ennek eredményeképpen az x egyenlő az 5-ös és az y-vel egyenlő 2-vel.

3. Az MsgBox segítségével megjelenítjük a tömb elemeinek számát.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Eredmény:

Array eredmény mérete

Szintén olvasható: