/ / הגן על גיליון ב- Excel

הגן על גיליון ב- Excel

כאשר אתה משתף קובץ Excel עם משתמשים אחרים, ייתכן שתרצה להגן על גליון עבודה כדי למנוע את השתנותה.

1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסייה גליון עבודה.

.2 לחץ על הגנה על גיליון.

להגן על גיליון

.3 הזן סיסמה.

4. בדוק את הפעולות שאתה מאפשר למשתמשים בגליון העבודה שלך לבצע.

5. לחץ על אישור.

אפשר למשתמשים

הערה: אם אתה לא בודק כל פעולה, משתמשים יכולים להציג רק את קובץ ה- Excel!

6. אשר את הסיסמה ולחץ על אישור.

אשר סיסמה

גליון העבודה שלך מוגן כעת. כדי לבטל את הגילוי של גליון עבודה, לחץ לחיצה ימנית על הכרטיסייה גליון עבודה ולחץ על Unprotect Sheet. הסיסמה עבור קובץ Excel להורדה היא "קלה".

קרא גם: