/ / מארק כמו סופי ב- Excel

סמן סופי ב - Excel

סמן חוברת עבודה כסופית ב- Excel כדי לציין שזו הגירסה הסופית של חוברת העבודה. השתמש רק בתכונה זו כדי למנוע עריכה. משתמשים עדיין יכולים לערוך את חוברת העבודה.

1. פתח חוברת עבודה.

2. בכרטיסייה קובץ, לחץ על מידע.

.3 לחץ על הגנה על חוברת עבודה, סמן כגמר.

סמן סופי ב - Excel

4. לחץ על אישור.

חוברת העבודה תסווג כסופית ושמירה

תוצאה.

ערוך בכל זאת

הערה: משתמשים עדיין יכולים לערוך את חוברת העבודה על ידי לחיצה על עריכה בכל מקרה. כמו כן, שים לב לסמל 'מסומן כגמר' בשורת המצב.

קרא גם: