/ / מספרים שליליים אפס ב - Excel

מספרים שליליים אפס ב - Excel

חכם Excel טריק לשנות מספרים שליליים לאפס אבל להשאיר מספרים חיוביים ללא שינוי.

להלן תוכל למצוא שני עמודות עם מספרים. כדי להפחית את המספרים בעמודה B מהמספרים בעמודה A, בצע את השלבים הבאים.

1. בחר תא C1.

2. הזן את הנוסחה = A1-B1

3. לחץ על הפינה הימנית התחתונה של תא C1 וגרור את הנוסחה כלפי מטה.

מספרים שליליים לאפס דוגמה

תוצאה:

מספרים שליליים

.4 כדי לשנות את המספרים השליליים לאפס אך להשאיר את המספרים החיוביים ללא שינוי, במקום = A1-B1, השתמש ב- = MAX (0, A1-B1) וגרור את הפונקציה.

תוצאה:

מספרים שליליים אפס ב - Excel

הסבר: הפונקציה MAX מחזירה את המקסימום של שני ערכים. אם התוצאה של הנוסחה היא שלילית, הפונקציה מחזירה 0.

קרא גם: