/ / הכי קרוב מרובים ב - Excel

הקרוב ביותר ב - Excel

Mround | תקרה | קומה

דוגמה זו ממחישה שלוש פונקציות עגולים מספרים אל מרובים של x ב Excel. ה MROUND, CEILING וה קומה פונקציה.

Mround

1. לדוגמה, סיבוב מספר למכפלה הקרובה ביותר של 10.

השתמש בפונקציה Mround ב- Excel כדי לעגל למספר המרובה הקרוב ביותר של 10

2. לדוגמה, סיבוב מספר למספר הקרוב ביותר של 5.

השתמש ב- Mround פונקציה ב- Excel כדי לעגל את המספר הקרוב ביותר של 5

תקרה

זה כמו מרונד אבל מתרומם.

תקרה פונקציה

קומה

כמו מרונד אבל מתגלגל למטה.

קומה פונקציה

קרא גם: