/ / מיון לפי צבע ב- Excel

מיון לפי צבע ב- Excel

דוגמה זו מלמדת אותך כיצד סוג נתונים לפי צבע in Excel.

מיין לפי דוגמת צבע

1. לחץ על תא בודד בתוך מערך נתונים.

בכרטיסייה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיון.

לחץ על מיון

מופיעה תיבת הדו-שיח מיון.

3. מיין לפי שם משפחה (או כל עמודה אחרת), מיין על תא צבע (ניתן גם למיין על צבע גופן ותא סמל), ובחר את הצבע הירוק עבור הרמה הראשונה.

שלב ראשון

4. לחץ על "העתק רמה" פעמיים ובחר את הצבעים האחרים.

5. לחץ על אישור.

רמה שנייה ושלישית

תוצאה.

מיון לפי צבע ב- Excel

קרא גם: