/ / ניהול כללי עיצוב מותנה ב- Excel

נהל כללי עיצוב מותנה ב- Excel

כדי להציג את כל כללי העיצוב המותנה בחוברת עבודה, השתמש ב- מנהל כללי עיצוב מותנה. ניתן גם להשתמש במסך זה כדי ליצור, לערוך ולמחוק כללים.

.1 בחר תא A1.

כלל עיצוב מותנה ב- Excel

2. בכרטיסייה דף הבית, בקבוצה סגנונות, לחץ על עיצוב מותנה.

לחץ על עיצוב מותנה

.3 לחץ על ניהול כללים.

לחץ על נהל כללים

מופיע מנהל כללי העיצוב המותנה.

מנהל כללי עיצוב מותנה

הערה: מכיוון שבחרנו בתא A1, Excel מציג את הכלל המוחל על טווח A1: A10.

4. מהרשימה הנפתחת, שנה את הבחירה הנוכחית לגליון עבודה זה, כדי להציג את כל כללי העיצוב המותנה בגליון עבודה זה.

הצג כללי עיצוב עבור גיליון עבודה זה

הערה: לחץ על כלל חדש, ערוך כלל וחוק מחיקה כדי ליצור, לערוך ולמחוק כללים.

קרא גם: