/ / Slicers ב- Excel

Slicers ב - Excel

ניתן להוסיף פרוסות in Excel במהירות ובקלות לסנן טבלאות ציר. עם זאת, שימוש במסנן הדוח נותן את אותה תוצאה.

להלן תוכלו למצוא שולחן דו מימדי ציר. חזור ללוחות ציר כדי ללמוד כיצד ליצור טבלת ציר זו.

דו מימדי ציר ציר ב - Excel

כדי להכניס פרוסה, בצע את השלבים הבאים.

1. לחץ על תא כלשהו בתוך טבלת הצירים.

בכרטיסייה ניתוח, בקבוצה סינון, לחץ על הוסף מסנן.

הכנס Slicer

3. סמן את הקטגוריה ולחץ על אישור.

סמן את הקטגוריה

4. לדוגמה, לחץ על פירות כדי להציג רק את הפרי המיוצא לכל מדינה.

פילוס ב - Excel

הערה: מסנן הדוח (תא B1) משתנה לפרי. החזק CTRL כדי לכלול פירות וירקות.

קרא גם: