/ נתיב VBA של Excel ו FullName נכס

נתיב Excel VBA ו FullName נכס

ה מאפיין נתיב in Excel VBA מחזירה את הנתיב המלא שנשמר לחוברת העבודה (קובץ Excel). ה שם מלא ב- Excel VBA מחזירה את הנתיב המלא שנשמר, כולל שם חוברת העבודה.

הורד path-fullname.xls והוסף אותו ל- "C: test"

הצב לחצן פקודה בגליון העבודה והוסף את שורות הקוד הבאות:

1. שורת הקוד הבאה מחזירה את הנתיב המלא ל- path-fullname.xls.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xls").Path

תוצאה:

תוצאת ה - VBA של נתיב

2. שורת הקוד הבאה מחזירה את הנתיב המלא, כולל שם חוברת העבודה הפעילה.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

תוצאה:

התוצאה נכס מלא

לקבלת דוגמה מעשית של המאפיין FullName, ראה את התוכנית לדוגמה שלנו צור כותרת תחתונה לפני ההדפסה.

קרא גם: