/ /. מקודד נכס VBA

נכס

ה רכוש לקזז in Excel VBA לוקח את טווח שהוא מספר מסוים של שורות ועמודות מחוץ לטווח מסוים (הגבול למטה להמחשה בלבד).

הצב לחצן פקודה בגליון העבודה והוסף את שורות הקוד הבאות:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:A2")

example.Offset(3, 2).Select

תוצאה בעת לחיצה על לחצן הפקודה בגיליון:

תוצאה של

הסבר: שורות קוד אלה בוחרות את הטווח שהוא 3 שורות מתחת ו -2 עמודות מימין לטווח ("A1: A2"). המאפיין אופסט תמיד לוקח את התא השמאלי העליון של טווח כנקודת ההתחלה.

לקבלת דוגמה מעשית של המאזן לקזז, ראה את התוכנית לדוגמה שלנו יצירת תבנית.

קרא גם: