/ / שורת המצב ב- Excel

שורת המצב ב- Excel

הדרך המהירה ביותר לראות את הספירה הממוצעת, הספירה, הספרה, המינימום, המקסימום או הסכום של התאים שנבחרו היא על ידי התבוננות שורת מצב.

.1 בחר טווח של תאים.

בחר טווח תאים

2. תסתכל על שורת המצב בתחתית החלון שלך כדי לראות את הסכום של תאים אלה.

סך הכל

3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המצב כדי להוסיף את הספירה הממוצעת, הספירה, המספרי, המינימלית או המקסימלית.

לחץ על לחצן מצב העכבר

תוצאה:

ממוצע נוסף

קרא גם: