/ / הדפס כותרות ב- Excel

הדפס כותרות ב- Excel

תוכל לציין שורות ועמודות Excel אשר יודפסו על כל עמוד מודפס. זה יכול להפוך את העותק המודפס קל יותר לקריאה.

ל כותרות הדפסה, בצע את השלבים הבאים.

1. בכרטיסייה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הדפס כותרות.

לחץ על הדפסת כותרות

מופיעה תיבת הדו - שיח הגדרת עמוד.

2. כדי לחזור על שורה 1 בחלק העליון של כל דף מודפס, לחץ בתיבה המתאימה ובחר שורה 1.

.3 לחץ על אישור.

חזור על שורה 1

הערה: באופן דומה, ניתן לחזור על עמודות משמאל לכל עמוד מודפס.

.4 בכרטיסייה קובץ, לחץ על הדפסה עבור תצוגה מקדימה של הדפסה.

התוויות (LastName, Sales, Country and Quarter) מופיעות בעמוד 1 ובדף 2.

הדפס תצוגה מקדימה Page 1

הדפס תצוגה מקדימה Page 2

קרא גם: