/ / הדפס קווי רשת כותרות ב- Excel

הדפס קווי רשת וכותרות ב- Excel

הדפס קווי רשת (הקווים האופקיים והאנכיים בגליון העבודה שלך) שורה / כותרת כותרות (1, 2, 3 וכו ', A, B, C וכו') כדי להפוך את העותק המודפס קל יותר לקריאה.

כדי להדפיס קווי רשת ורשימות Excel, בצע את השלבים הבאים.

1. בכרטיסייה פריסת עמוד, בקבוצה אפשרויות גיליון, סמן את האפשרות הדפסה תחת קווי רשת ובדוק את הדפסה תחת כותרות.

לחץ על הדפסה תחת קווי רשת והדפס תחת כותרות

בכרטיסייה קובץ, לחץ על הדפסה עבור תצוגה מקדימה של הדפסה.

תצוגה לפני הדפסה

קרא גם: