/ / שטח הדפסה ב- Excel

שטח הדפסה ב- Excel

אם תגדיר שטח הדפסה in Excel, רק אזור זה יודפס. אזור ההדפסה נשמר בעת שמירת חוברת העבודה.

כדי להגדיר אזור הדפסה, בצע את השלבים הבאים.

.1 בחר טווח של תאים.

בחר טווח

2. בכרטיסייה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על אזור הדפסה.

לחץ על אזור הדפסה

.3 לחץ על הגדר אזור הדפסה.

הגדר אזור הדפסה

4. שמור, סגור ופתח מחדש את קובץ ה- Excel.

5. בכרטיסייה קובץ, לחץ על הדפסה.

תוצאה. עיין בתצוגה המקדימה של ההדפסה להלן. רק אזור ההדפסה יודפס.

תצוגה לפני הדפסה

6. השתמש ב- Name Manager כדי לערוך ולמחוק אזורי הדפסה.

קרא גם: