/ / גליונות עבודה ב- Excel

גליונות עבודה ב- Excel

בחר גליון עבודה | הוסף גליון עבודה | שנה שם של גליון עבודה | הזז גיליון עבודה | מחיקת גליון עבודה | העתק גליון עבודה

גליון עבודה הוא אוסף של תאים שבהם אתה שומר ומפעיל את הנתונים. כל חוברת עבודה של Excel יכולה להכיל מספר דפי עבודה.

בחר גליון עבודה

כאשר אתה פותח Excel חוברת עבודה, Excel בוחר באופן אוטומטי את Sheet1 עבורך. שם גליון העבודה מופיע על לשונית הסדין בתחתית חלון המסמך.

גיליון 1

הוסף גליון עבודה

ניתן להוסיף גיליונות עבודה רבים ככל שתרצה. כדי להוסיף במהירות חדשה גיליון, לחץ על סימן הפלוס בתחתית חלון המסמך.

הוסף גליון עבודה

תוצאה:

גיליון נוסף

שנה שם של גליון עבודה

כדי לתת גליון עבודה לשם ספציפי יותר, בצע את השלבים הבאים.

1. לחץ לחיצה ימנית על לשונית גיליון של גיליון 1.

.2 בחר באפשרות שינוי שם.

שנה שם של גליון עבודה

3. לדוגמה, הקלד Sales 2016.

שם ספציפי

הזז גיליון עבודה

כדי להעביר גליון עבודה, לחץ על הכרטיסייה גיליון בגליון העבודה שברצונך להעביר וגרור אותו למיקום החדש.

1. לדוגמה, לחץ על לשונית גיליון Sheet2 וגרור אותה לפני Sales 2016.

הזז גיליון עבודה

תוצאה:

סדר אחר

מחיקת גליון עבודה

כדי למחוק גליון עבודה, לחץ לחיצה ימנית על לשונית גיליון ובחר מחק.

1. לדוגמה, מחק את גיליון 2.

מחיקת גליון עבודה

תוצאה:

גליון עבודה אחד עזב

העתק גליון עבודה

תארו לעצמכם, יש לך את המכירות של 2016 מוכןואת רוצה ליצור את אותו גיליון בדיוק עבור 2017, אבל עם נתונים שונים. אתה יכול ליצור מחדש את גליון העבודה, אבל זה זמן רב. זה הרבה יותר קל להעתיק את גליון העבודה כולו רק לשנות את המספרים.

1. לחץ לחיצה ימנית על הכרטיסייה גיליון של מכירות 2016.

.2 בחר העברה או העתקה.

העתק גליון עבודה

תיבת הדו-שיח 'העבר או העתק' מופיעה.

3. בחר (עבור לסיום) ובדוק יצירת עותק.

תיבת דיאלוג

4. לחץ על אישור.

תוצאה:

גליון עבודה מועתק

הערה: באפשרותך גם להעתיק גליון עבודה לחוברת עבודה אחרת של Excel על-ידי בחירה בחוברת העבודה הספציפית מתוך הרשימה הנפתחת (עיין בתיבת הדו-שיח שהוצגה קודם לכן).

קרא גם: