/ / "Excel VBA Do Until Loop"

"Excel VBA Do Until Loop"

Nors šioje svetainėje dažniausiai nenaudojami, galite rasti situaciją, kurioje norite naudoti Do Until Loop in Excel VBA. Kodas tarp "Do Until" ir "Loop" bus pakartotas, kol dalis "Do Until" bus teisinga.

Įdėkite komandų mygtuką į savo darbalapį ir pridėkite šias kodo eilutes:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Rezultatas spustelėjus komandą mygtuką ant lapo:

"Excel VBA Do Until Loop"

Paaiškinimas: kol i yra didesnis nei 6, "Excel VBA" įveda reikšmę 20 į ląstelę ties i ir 1 stulpelio sankirta ir padidina i iki 1. Todėl vertė 20 bus dedama į A stulpelį šešis kartus (ne septyni, nes Excel VBA sustoja, kai aš lygus 7).

Taip pat perskaitykite: