/ / "Excel" VBA įvykiai

"Excel VBA" įvykiai

Darbotvarkė Atviras renginys | Darbalapio keitimo įvykis

Renginiai tai veiksmai, kuriuos atlieka vartotojai, kurie sukelia Excel VBA vykdyti kodą.

Darbotvarkė Atviras renginys

Kodas, pridėtas prie darbotvarkės Atvertas įvykis bus įvykdytas "Excel VBA", atidarius darbo knygą.

1. Atidarykite "Visual Basic" redaktorių.

2. Dukart spustelėkite šią knygą "Project Explorer".

3. Iš kairiojo sąrašo pasirinkite darbaknygę. Iš dešinės išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Atidaryti.

Darbalaukio atviras įvykis "Excel VBA"

4. Į darbotvarkę atverto įvykio pridėkite šią kodo eilutę:

MsgBox "Good Morning"

5. Išsaugokite, uždarykite ir vėl atidarykite "Excel" failą.

Rezultatas:

Darbotvarkė Atviras įvykio rezultatas

Darbalapio keitimo įvykis

Kodą, pridėtą prie darbų sąrašo pakeitimo įvykio, atliks "Excel VBA", kai pakeisite ląstelę darbalapyje.

1. Atidarykite "Visual Basic" redaktorių.

2. Dukart spustelėkite lapą (pvz., Sheet1) "Project Explorer".

3. Iš kairės išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Darbo lapą. Iš dešinės išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Keisti.

Darbalaukio keitimo įvykis programoje "Excel VBA"

Į darbų sąrašo keitimo įvykį pridėkite šias kodo eilutes:

4. Darbų sąrašo keitimo įvykis išklauso visus pakeitimus lape1. Mes tik norime, kad "Excel VBA" atliktų kažką, jei kažkas pasikeistų ląstelėje B2. Norėdami tai pasiekti, pridėkite šias kodo eilutes:

If Target.Address = "$B$2" Then

End If

5. Tik norime, kad "Excel VBA" rodytų "MsgBox", jei naudotojas įveda didesnę nei 80 reikšmę. Norėdami tai pasiekti, pridėkite šią kodo eilutę tarp "If and End".

If Target.Value > 80 Then MsgBox "Goal Completed"

6. Į lapą 1 į B2 langelį įrašykite daugiau nei 80 numerį.

Įveskite skaičių daugiau nei 80

Rezultatas:

Darbotvarkė Pakeisti įvykio rezultatą

Taip pat perskaitykite: