/ / Apakšējā / augšējā gadījumā Excel

Apakšējais / augšējais kastīte programmā Excel

Šajā piemērā ir iemācīts, kā teksta virkni pārvērst apakšējā, augšējā vai atbilstošā gadījumā Excel.

1. Izmantojiet LOWER funkcija lai visas tekstu virknes pārvērstu teksta virknē uz mazie un mazie.

Apakšējā funkcija programmā Excel

2. Izmantojiet UPPER funkcija lai visas tekstu virknes pārvērstu teksta virknē uz lielie burti.

Augšējā funkcija programmā Excel

3. Izmantojiet PROPER funkcija lai konvertētu teksta virkni uz pareizs gadījums. Tas ir, pirmais burts katrā vārdam ar lielajiem burtiem un visi pārējie burti ar mazajiem burtiem.

Pareiza funkcija programmā Excel

Lasīt arī: