/ / Left Lookup programmā Excel

Left Lookup programmā Excel

Neatbilstība VLOOKUP funkcija ir tas, ka tā var tikai uzmeklēt vērtības tabulas kreisajā stūrī. Tomēr reizēm jums ir jāizvērtē vērtība jebkura kolonnā un atgrieziet attiecīgo vērtību uz pa kreisi. Lai to panāktu, vienkārši izmantojiet INDEX un MATCH funkcija.

1. MATCH funkcija atgriež vērtību pozīciju noteiktā diapazonā.

Atbilstības funkcija programmā Excel

Paskaidrojums: 104 atradās 4. vietā diapazonā $ G $ 4: $ G $ 7.

2. Izmantojiet šo rezultātu un INDEX funkciju, lai atgrieztu 4. vērtību diapazonā $ E $ 4: $ E $ 7.

Indeksa funkcija programmā Excel

3. Velciet formulu lodziņā B2 uz leju līdz šūnai B11.

Velciet formulu uz leju

Piezīme. Kad mēs velkam šo formulu uz leju, absolūtās atsauces ($ E $ 4: $ E $ 7 un $ G $ 4: $ G $ 7) paliek nemainīgas, bet relatīvā atsauce (A2) mainās uz A3, A4, A5 utt.

Lasīt arī: