/ / Excel VBA Vai līdz cilpai

Excel VBA Vai līdz cilpai

Lai gan šajā vietnē šī vietne netiek ļoti bieži izmantota, jūs varat atrast sev situāciju, kurā vēlaties izmantot Vai līdz cilpai in Excel VBA. Kods, kas novietots starp Do Until un Loop, tiks atkārtoti, līdz daļa pēc Do Until ir patiesa.

Ievietojiet komandas pogu savā darblapā un pievienojiet šādas koda rindiņas:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Rezultāts, noklikšķinot uz komandas pogas lapā:

Excel VBA Vai līdz cilpai

Paskaidrojums: līdz i ir augstāks par 6, Excel VBA ievieto vērtību šūnā rindas i un 1. kolonnas krustojumā un palielina i ar 1. Tā rezultātā vērtība 20 tiks ievietota A kolonnā sešas reizes (nevis septiņi, jo Excel VBA apstājas, kad es esmu vienāds ar 7).

Lasīt arī: