/ / Loop caur visu kolonnu Excel VBA

Cilne caur visu kolonnu Excel VBA

Tālāk mēs apskatīsim programmu programmā Excel VBA ka cilpas caur visu pirmo kolonnu un krāsas visas vērtības, kas ir zemākas par noteiktu vērtību.

Cilpa caur visu kolonnu Excel VBA

Cilpa caur visu kolonnu Excel VBA

Ievietojiet komandas pogu savā darblapā un pievienojiet šādas koda rindiņas:

1. Vispirms deklarējiet mainīgo, kuru sauc par I tipa Long. Šeit mēs izmantojam mainīgo tipa Long, jo garajiem mainīgajiem ir lielāka jauda nekā integer mainīgajiem lielumiem.

Dim i As Long

2. Pēc tam pievienojiet koda rindu, kas maina visu ailē esošo šūnu fontu krāsu melnā krāsā.

Columns(1).Font.Color = vbBlack

3. Pievienojiet cilpu.

For i = 1 To Rows.Count

Next i

Piezīme: Excel 2003 darbgrāmatās var būt pat 65 536 rindas un programmā Excel 2007 vai jaunākajā versijā ir līdz pat 1048 576 rindām. Neatkarīgi no tā, kādu versiju izmantojat, koda rindiņa virs cilpas ar visām rindām (lejupielādējamais Excel fails ir Excel 97-2003 formātā).

4. Tālāk mēs krāsojam visas vērtības, kas ir zemākas par vērtību, kas ievadīta šūnā D2. Tukšas šūnas tiek ignorētas. Pievienojiet ciklam šādas koda rindiņas.

If Cells(i, 1).Value < Range("D2").Value And Not IsEmpty(Cells(i, 1).Value) Then
    Cells(i, 1).Font.Color = vbRed
End If

Rezultāts, noklikšķinot uz lapas komandas pogas (tas var aizņemt laiku):

Cilpa ar visu kolonnas rezultātu

Cilpa ar visu kolonnas rezultātu

Lasīt arī: