/ / Konvertēt numurus uz tekstu programmā Excel

Konvertējiet numurus uz tekstu programmā Excel

Pēc noklusējuma skaitļi ir izlīdzināti pa labi un teksts ir izlīdzināts pa kreisi. Šis piemērs māca, kā to izdarīt konvertēt numurus uz "teksta virknes kas pārstāv numurus ".

Cipari uz tekstu programmā Excel

1. Izvēlieties diapazonu A1: A4 un mainiet skaitļa formātu uz Tekstu.

Teksta formāts

2. Ievadiet numuru ar apostrofu, un tas tiks uzskatīts arī par tekstu.

Apostrofs

3a. Ja pievienojat tekstu skaitlim un vēl vēlaties formatēt šo numuru, izmantojiet TEXT funkcija. Neizmantojot TEXT funkciju, tas būtu rezultāts.

Bez teksta funkcijas

3b. Izmantojot TEXT funkciju.

Ar teksta funkciju

Piezīme: #, ## tiek izmantots, lai pievienotu komatus lieliem skaitļiem.

3c Šeit ir vēl viens piemērs. Pielietojiet procentu formātu.

Procentu formāts

Piezīme: izmantojiet 0, lai parādītu tuvāko veselo skaitļu vērtību. Izmantojiet 0,0 aiz komata vienu ciparu aiz komata. Izmantojiet 0,00 par diviem cipariem aiz komata utt.

3d. Un vēl viens piemērs. Datuma formāts.

Datuma formāts

Piezīme: izmantojiet mazāk / vairāk m, s un d, lai mainītu datuma izskatu.

Lasīt arī: