/ / Teksta funkcijas Excel

Teksta funkcijas programmā Excel

Pievienojies stīgām | Pa kreisi | Pa labi | Vidū | Len | Atrast | Aizstājējs

Excel ir daudz funkciju, ko piedāvāt, kad runa ir par manipulācijām teksta virknes.

Pievienojies stīgām

Lai pievienotos stīgām, izmantojiet & operatoru.

Pievienojies stīgām

Piezīme: lai ievietotu atstarpi, izmantojiet ""

Pa kreisi

Lai noņemtu virkni kreisās rakstzīmes, izmantojiet kreiso funkciju.

Kreisā funkcija

Pa labi

Lai no labās puses iegūtu pareizās rakstzīmes, izmantojiet RIGHT funkciju.

Labā funkcija

Vidū

Lai iegūtu apakšvirkni, sākot no virknes vidus, izmantojiet MID funkciju.

Vidējā funkcija

Piezīme: sākās 5. pozīcijā (p) ar garumu 3.

Len

Lai iegūtu virknes garumu, izmantojiet LEN funkciju.

Len funkcija

Piezīme: ietilpst telpa (8. pozīcija)!

Atrast

Lai atrastu apakšvirkni pozīcijā virknē, izmantojiet funkciju FIND.

Atrodiet funkciju

Piezīme: 3. pozīcijā atrasta virkne "am".

Aizstājējs

Lai aizstātu pašreizējo tekstu ar jaunu tekstu virknē, izmantojiet funkciju SUBSTITUTE.

Aizvietotāja funkcija

Lasīt arī: