/ / 3D-verwijzing in Excel

3D-referentie in Excel

EEN 3D-referentie in uitmunten verwijst naar dezelfde cel of hetzelfde bereik op meerdere werkbladen. Eerst zullen we naar het alternatief kijken.

1. Selecteer op het bedrijfsformulier cel B2 en typ een gelijkteken =

Alternatief, stap 1

2. Ga naar het noordenblad, selecteer cel B2 en typ a +

Alternatief, stap 2

3. Herhaal stap 2 voor het midden- en zuidblad.

Resultaat.

Formule

4. Dit is best een hoop werk. In plaats van dit te doen, gebruikt u de volgende 3D-referentie: Noord: Zuid! B2 als het argument voor de SOM-functie.

3D-referentie in Excel

5. Als u werkbladen tussen Noord en Zuid toevoegt, wordt dit werkblad automatisch opgenomen in de formule in cel B2.

Werkblad toevoegen

Lees ook: