/ / IFS-functie in Excel

IFS-functie in Excel

Gebruik de IFS-functie in Excel 2016 wanneer je meerdere voorwaarden hebt om elkaar te ontmoeten. De IFS-functie retourneert een waarde die overeenkomt met de eerste TRUE-voorwaarde.

Opmerking: als u Excel 2016 niet hebt, kunt u de ALS-functie nesten.

1a. Als de waarde in cel A1 gelijk is aan 1, retourneert de IFS-functie Slecht.

Eerste Ifs-functie in Excel, Waarde 1

1b. Als de waarde in cel A1 gelijk is aan 2, retourneert de functie IFS Goed.

Eerste als functie, waarde 2

1c. Als de waarde in cel A1 gelijk is aan 3, retourneert de functie IFS Excellent.

First Ifs-functie, waarde 3

1d. Als de waarde in cel A1 gelijk is aan een andere waarde, retourneert de IFS-functie Geen geldige score.

Eerste als functie, anders

Opmerking: in plaats van TRUE kunt u ook 1 = 1 of iets anders gebruiken dat altijd WAAR is.

Hier is nog een voorbeeld.

2a. Als de waarde in cel A1 kleiner is dan 60, retourneert de IFS-functie F.

Tweede functie Ifs in Excel, waarde 41

2b. Als de waarde in cel A1 groter is dan of gelijk is aan 60 en kleiner dan 70, retourneert de IFS-functie D.

Tweede functie Ifs, waarde 60

2c. Als de waarde in cel A1 groter is dan of gelijk is aan 70 en kleiner is dan 80, retourneert de IFS-functie C.

Tweede functie Ifs, waarde 73

2d. Als de waarde in cel A1 groter is dan of gelijk is aan 80 en kleiner is dan 90, geeft de IFS-functie als resultaat B.

Tweede functie Ifs, waarde 82

2e. Als de waarde in cel A1 groter is dan of gelijk is aan 90, retourneert de IFS-functie A.

Second Ifs Function, Value 95

Opmerking: om de grenzen enigszins te wijzigen, wilt u wellicht "<=" in plaats van "<" in uw eigen functie gebruiken.

Lees ook: