/ / Externe verwijzingen in Excel

Externe verwijzingen in Excel

Maak externe referentie | alarm | Koppelingen bewerken

Een externe referentie in uitmunten is een verwijzing naar een cel of cellenbereik in een andere werkmap. Hieronder vindt u de werkmappen van drie divisies (Noord, Midden en Zuid).

noorden

midden

zuiden

Maak externe referentie

Voer de volgende stappen uit om een ​​externe referentie te maken.

1. Open alle werkmappen.

2. Selecteer cel B2 in de werkmap van het bedrijf en typ het gelijkteken =

Voorbeeld van externe referenties

3. Klik op het tabblad Weergave in de groep Venster op Van Windows wisselen.

Wissel van Windows

4. Klik op Noord.

Klik op Noord

5. Selecteer cel B2 in de noordwerkmap.

Selecteer cel

6. Typ een +

7. Herhaal stap 3 en 6 voor de Mid-werkmap.

8. Herhaal stap 3 en 5 voor de Zuid-werkmap.

9. Verwijder de $ -symbolen in de formule van cel B2.

Resultaat:

Externe verwijzingen in Excel

10. Kopieer de formule naar de andere cellen.

alarm

Sluit alle werkmappen. Wijzig een nummer in de werkmap van een divisie. Sluit alle werkmappen opnieuw. Open de werkmap van het bedrijf.

A. Klik op Inhoud inschakelen om alle links bij te werken.

B. Klik op de X om de links niet bij te werken.

Zet inhoud aan

Opmerking: als u een andere melding ziet, klikt u op Bijwerken of Niet bijwerken.

Koppelingen bewerken

Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken om het dialoogvenster Koppelingen bewerken te openen.

Klik op Koppelingen bewerken

1. Als u de koppelingen niet hebt bijgewerkt, kunt u de koppelingen hier nog steeds bijwerken. Selecteer een werkmap en klik op Waarden bijwerken om de koppelingen naar deze werkmap bij te werken.Zie de status van de status in OK.

Waarde bijwerken

2. Als u de waarschuwing niet wilt weergeven en de koppelingen niet automatisch wilt bijwerken, klikt u op Opstartprompt, selecteert u de derde optie en klikt u op OK.

Lees ook: