/ / Aaneenschakelingen maken in Excel

Concatenate Strings in Excel

Dit voorbeeld illustreert vier verschillende manieren om aaneenschakelen (join) strings in uitmunten.

1. Gebruik de operator & om deel te nemen aan tekenreeksen.

& Operator in Excel

Opmerking: om een ​​spatie in te voegen, gebruikt u ""

2. Het CONCATENATE-functie produceert exact hetzelfde resultaat.

Concatenate Functie in Excel

3a. De CONCAT-functie in Excel 2016 produceert exact hetzelfde resultaat.

Concat-functie

3b. De CONCAT-functie kan ook deelnemen aan een reeks strings. Als u geen scheidingsteken nodig hebt (spatie, komma, streepje, etc.), kan dit handig zijn.

Sluit je aan bij een reeks snaren

4a. De CONCAT-functie kan lege cellen niet negeren. Bekijk alle extra spaties in kolom E hieronder als u de functie in cel E2 naar cel E11 sleept.

Zonder Textjoin-functie

4b. Het mooie van de functie TEXTJOIN in Excel 2016 is dat lege cellen kunnen worden genegeerd (als het tweede argument is ingesteld op WAAR).

Textjoin-functie in Excel

Opmerking: de functie TEXTJOIN voegt zich bij een reeks tekenreeksen met behulp van een scheidingsteken (eerste argument).

Lees ook: