/ / MAXIFS en MINIFS-functie in Excel

MAXIFS en MINIFS-functie in Excel

Gebruik de functies MAXIFS en MINIFS in Excel 2016 om de maximale en minimale waarde te vinden op basis van één criterium of meerdere criteria.

1. Bijvoorbeeld, de MAXIFS-functie hieronder vindt de hoogste vrouwelijke score.

MaxIfs-functie in Excel, één criterium

Opmerking: het eerste argument (D2: D12 in dit voorbeeld) is altijd het bereik waarin het maximum of minimum zal worden bepaald. Deze MAXIFS-functie heeft 1 bereik / criterium-paar (B2: B12 / Vrouw).

2. Het MINIFS-functie hieronder vindt de laagste vrouwelijke score.

MinIfs-functie in Excel, één criterium

3. De onderstaande MAXIFS-functie bijvoorbeeld, vindt de hoogste vrouwelijke score in Canada.

MaxIfs-functie in Excel, meerdere criteria

Opmerking: deze MAXIFS-functie heeft paren met twee bereiken / criteria (B2: B12 / Vrouw en C2: C12 / Canada). De functies MAXIFS en MINIFS kunnen maximaal 126 bereik / criteriumparen aan.

4. De MAXIFS-functie hieronder vindt de hoogste score onder de 60.

MaxIfs-functie in Excel, één bereik

Opmerking: deze MAXIFS-functie gebruikt alleen het bereik D2: D12.

Lees ook: