/ / ISERROR-functie in Excel

ISERROR-functie in Excel

Dit voorbeeld illustreert de ISERROR-functie in uitmunten.

1. Excel geeft bijvoorbeeld de # DIV / 0! fout wanneer een formule een getal probeert te delen door 0.

Div / 0! Fout

De ISERROR-functie controleert of een waarde een fout is en retourneert WAAR of ONWAAR.

2. Gebruik de IF- en de ISERROR-functie. Als een cel een fout bevat, wordt de waarde 5 geretourneerd. Als dit niet het geval is, wordt de waarde 100 geretourneerd.

IsError-functie in Excel

Lees ook: