/ / Telfouten in Excel

Telfouten in Excel

In dit voorbeeld ziet u hoe u een matrixformule maakt tellingen het aantal fouten in een bereik.

1. We gebruiken de ALS-functie en de ISERROR-functie om te controleren op een fout.

If en IsError-functie

Verklaring: de functie ALS retourneert 1 als een fout wordt gevonden. Als dit niet het geval is, wordt een lege tekenreeks geretourneerd.

2. Om de fouten te tellen (niet overweldigd worden), voegen we de COUNT-functie toe en vervangen A1 door A1: C3.

Array-formule

3. Eindig door op CTRL + SHIFT + ENTER te drukken.

Telfouten in Excel

Opmerking: de formulebalk geeft aan dat dit een matrixformule is door deze in accolades {} te plaatsen. Typ deze niet zelf. Ze zullen verdwijnen wanneer u de formule bewerkt.

Verklaring: Het bereik (matrixconstante) gemaakt door de ALS-functie wordt opgeslagen in Blinkt uit geheugen, niet binnen bereik. De matrixconstante ziet er als volgt uit:

{1, "", 1, "", "", "", "", "", 1}

Deze arrayconstante wordt gebruikt als een argument voor de functie COUNT, waardoor een resultaat van 3 wordt verkregen.

4. Gebruik de functie AANTAL.ALS om specifieke fouten te tellen. Tel bijvoorbeeld het aantal cellen met de # DIV / 0! fout.

Graaf # DIV / 0! fouten

Lees ook: