/ / Sum grootste cijfers in Excel

Som grootste cijfers in Excel

In dit voorbeeld ziet u hoe u een matrixformule maakt sommen de grootste aantallen in een bereik.

1. We gebruiken de GROTE functie. Gebruik bijvoorbeeld de volgende functie om het tweede tot en met het grootste getal te vinden.

Grote functie

2. Als u de 4 grootste getallen wilt optellen (niet overweldigd worden), voegt u de functie SOM toe en vervangt u 2 door {1,2,3,4}.

Array-formule

3. Eindig door op CTRL + SHIFT + ENTER te drukken.

Som grootste cijfers in Excel

Opmerking: de formulebalk geeft aan dat dit een matrixformule is door deze in accolades {} te plaatsen. Typ deze niet zelf. Ze zullen verdwijnen wanneer u de formule bewerkt.

Verklaring: Het bereik (matrixconstante) gemaakt door de functie LARGE wordt opgeslagen in Blinkt uit geheugen, niet binnen bereik. De matrixconstante ziet er als volgt uit.

{} 22,10,8,6

Deze matrixconstante wordt gebruikt als een argument voor de functie SOM en geeft een resultaat van 46.

Lees ook: