/ / Standaardafwijking in Excel

Standaarddeviatie in Excel

Wat is standaarddeviatie? | STDEV.P | STDEV.S

Deze pagina legt uit hoe je de standaardafwijking gebaseerd op de gehele populatie met behulp van de functie STDEV.P in uitmunten en hoe de standaardafwijking op basis van een steekproef te schatten met behulp van de STDEV.S-functie in Excel.

Wat is standaarddeviatie?

Standaarddeviatie is een getal dat u vertelt hoe ver de cijfers van hun gemiddelde zijn.

1. De onderstaande nummers hebben bijvoorbeeld een gemiddelde (gemiddelde) van 10.

Standaarddeviatie van nul in Excel

Uitleg: de getallen zijn allemaal hetzelfde, wat betekent dat er geen variatie is.Daardoor hebben de getallen een standaarddeviatie van nul.De STDEV-functie is een oude functie.Microsoft Excel beveelt aan om de nieuwe STEDV.S-functie te gebruiken die precies hetzelfde produceert resultaat.

2. De onderstaande nummers hebben ook een gemiddelde (gemiddelde) van 10.

Lage standaardafwijking in Excel

Uitleg: de cijfers liggen dicht bij het gemiddelde. Als gevolg hiervan hebben de getallen een lage standaardafwijking.

3. De onderstaande nummers hebben ook een gemiddelde (gemiddelde) van 10.

Hoge standaarddeviatie in Excel

Uitleg: de cijfers zijn verdeeld. Als gevolg hiervan hebben de nummers een hoge standaardafwijking.

STDEV.P

De STDEV.De P-functie (de P staat voor Bevolking) in Excel berekent de standaardafwijking op basis van de gehele populatie. Je geeft bijvoorbeeld les aan een groep van vijf studenten. Je hebt de testscores van allemaal studenten. De gehele populatie bestaat uit 5 datapunten. De STDEV.P-functie gebruikt de volgende formule:

Formule van de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

In dit voorbeeld, x1 = 5, x2 = 1, x3 = 4, x4 = 6, x5 = 9, μ = 5 (gemiddeld), N = 5 (aantal datapunten).

1. Bereken het gemiddelde (μ).

Bereken het gemiddelde

2. Bereken voor elk getal de afstand tot het gemiddelde.

Afstand tot het gemiddelde

3. Regel voor elke nummer deze afstand.

Vierkant van de afstand tot het gemiddelde

4. Som (Σ) deze waarden.

Som deze waarden bij elkaar op

5. Deel door het aantal gegevenspunten (N = 5).

Verdelen door het aantal gegevenspunten

6. Neem de vierkantswortel.

Standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

7. Gelukkig kan de STDEV.P-functie in Excel al deze stappen voor u uitvoeren.

STDEV.P Functie in Excel

STDEV.S

De STDEV.S-functie (de S staat voor Sample) schat in Excel de standaardafwijking op basis van een steekproef. Je geeft bijvoorbeeld les aan een grote groep studenten enkel en alleen heb de testscores van 5 studenten. De steekproefomvang is gelijk aan 5. De STDEV.S-functie gebruikt de volgende formule:

Formule van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

In dit voorbeeld, x1= 5, x2= 1, x3= 4, x4= 6, x5= 9 (dezelfde nummers als hierboven), x̄ = 5 (steekproefgemiddelde), n = 5 (steekproefomvang).

1. Herhaal stap 1-5 hierboven, maar bij stap 5 deel je met n-1 in plaats van N.

Verdeel door n-1

2. Neem de vierkantswortel.

Standaarddeviatie op basis van een steekproef

3. Gelukkig kan de functie STDEV.S in Excel al deze stappen voor u uitvoeren.

STDEV.S Functie in Excel

Notitie: waarom delen we door n - 1 in plaats van door n wanneer we de standaardafwijking op basis van een steekproef schatten? De correctie van Bessel stelt dat delen door n-1 in plaats van door n een betere schatting geeft van de standaardafwijking.

Lees ook: