/ / Som een ​​bereik met fouten in Excel

Som een ​​bereik met fouten in Excel

In dit voorbeeld ziet u hoe u een matrixformule maakt sommen een bereik met fouten. U kunt ook de AGGREGATE-functie gebruiken om een ​​bereik met fouten te sommen.

1. We gebruiken de IFERROR-functie om te controleren op een fout.

IfError-functie

Verklaring: de functie IFERROR retourneert 0 als een fout wordt gevonden. Als dit niet het geval is, wordt de waarde van de cel geretourneerd.

2. Om het bereik met fouten (niet overweldigd) samen te vatten, voegen we de functie SOM toe en vervangen A1 door A1: A7.

Array-formule

3. Eindig door op CTRL + SHIFT + ENTER te drukken.

Som bereik met fouten in Excel

Opmerking: de formulebalk geeft aan dat dit een matrixformule is door deze in accolades {} te plaatsen. Typ deze niet zelf. Ze zullen verdwijnen wanneer u de formule bewerkt.

Verklaring: Het bereik (matrixconstante) dat door de IFERROR-functie is gemaakt, wordt opgeslagen Blinkt uit geheugen, niet binnen bereik. De matrixconstante ziet er als volgt uit:

{0, 5, 4, 0, 0, 1, 3}

Deze matrixconstante wordt gebruikt als een argument voor de functie SOM en geeft een resultaat van 13.

Lees ook: