/ / Icon-sets in Excel

Pictogrammensets in Excel

Icon-sets in uitmunten maak het heel gemakkelijk om waarden in een celbereik te visualiseren. Elk pictogram vertegenwoordigt een bereik van waarden.

Voer de volgende stappen uit om een ​​pictogramset toe te voegen.

1. Selecteer een bereik.

2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op Voorwaardelijke opmaak.

Klik op Voorwaardelijke opmaak

3. Klik op Icon Sets en klik op een subtype.

Klik op pictogrammensets

Resultaat:

Icon Set in Excel

Uitleg: standaard berekent Excel voor 3 pictogrammen het 67e en 33e procent. 67e procent = min + 0,67 * (max-min) = 2 + 0,67 * (95-2) = 64,31. 33 procent = min + 0,33 * (max-min) = 2 + 0,33 * (95-2) = 32,69. Er wordt een groene pijl weergegeven voor waarden gelijk aan of groter dan 64.31. Een gele pijl wordt weergegeven voor waarden kleiner dan 64.31 en gelijk aan of groter dan 32.69. Een rode pijl wordt weergegeven voor waarden kleiner dan 32,69.

4. Wijzig de waarden.

Resultaat. Excel werkt de pictogrammen automatisch bij. Lees verder om deze icon set verder aan te passen.

Bijgewerkte Icon Set

5. Selecteer het bereik A1: A10.

6. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op Voorwaardelijke opmaak, Regels beheren.

7. Klik op Regel bewerken.

Excel start het dialoogvenster Opmaakregel bewerken. Hier kunt u uw pictogrammenset verder aanpassen (pictogramstijl, omgekeerde pictogramvolgorde, pictogram tonen, pictogram, waarde, type, enz.).

Bewerk opmaakregel

Opmerking: om dit dialoogvenster direct te openen voor nieuwe regels, klikt u bij stap 3 op Meer regels.

8. Selecteer 3 symbolen (niet-omcirkeld) in de vervolgkeuzelijst Icon Style. Selecteer Geen cellenpictogram in de tweede vervolgkeuzelijst Symbool. Wijzig de typen in aantal en verander de waarden in 100 en 0. Selecteer het groter dan symbool (>) naast de waarde 0.

9. Klik tweemaal op OK.

Bewerk de regelbeschrijving

Resultaat.

Klaar en nog niet begonnen

Lees ook: