/ / Conflicterende regels voor voorwaardelijke opmaak in Excel

Conflicterende regels voor voorwaardelijke opmaak in Excel

Soms meerdere voorwaardelijke opmaakregels in uitmunten conflict. Een hogere regel wint altijd. Dit voorbeeld illustreert twee verschillende resultaten.

1. De waarde 95 is hoger dan 80, maar is ook de hoogste waarde (Top 1). De indelingen (gele vulling versus groene vulling en gele tekstkleur versus groene tekstkleur) komen met elkaar in conflict. Een hogere regel wint altijd. Als resultaat is de waarde 95 geel gekleurd.

Conflicterende regels voor voorwaardelijke opmaak 1

Resultaat:

Tegenstrijdige regels voor voorwaardelijke opmaak 1 Resultaat

2. Verplaats de tweede regel naar boven. De waarde 95 is de hoogste waarde (Top 1) maar is ook hoger dan 80. De indelingen (groene vulling versus gele vulling en groene tekstkleur versus gele tekstkleur) komen met elkaar in conflict. Een hogere regel wint altijd. Als een resultaat is de waarde 95 groen gekleurd.

Conflicterende regels voor voorwaardelijke opmaak 2

Resultaat:

Conflicterende regels voor voorwaardelijke opmaak 2 Resultaat

Opmerking: gebruik alleen het selectievakje Stop If True voor achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van Microsoft Excel.

Lees ook: