/ / Checklist in Excel

Checklist in Excel

In dit voorbeeld leert u hoe u een maakt checklist in uitmunten. Schakel eerst het tabblad Ontwikkelaars in. Vervolgens kunt u een checklist maken.

Checklist Voorbeeld

Voer de volgende stappen uit om deze controlelijst te maken.

1. Klik op het tabblad Ontwikkelaar in de groep Besturingselementen op Invoegen.

Klik op Invoegen

2. Klik op Selectievakje in het gedeelte Formulierbesturingselementen.

Voeg een selectievakje toe

3. Trek een selectievakje in cel B2.

Teken een selectievakje

4. Als u "Vinkje 1" wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het selectievakje, klikt u op de tekst en verwijdert u deze.

5. Selecteer cel B2.

6. Klik op de rechterbenedenhoek van cel B2 en sleep deze naar cel B11.

Kopieer het selectievakje

7. Klik met de rechtermuisknop op het eerste selectievakje en klik op Besturing opmaken.

Format Control

8. Koppel het selectievakje aan de cel ernaast (cel C2).

Mobiele link

9. Herhaal stap 8 voor de andere selectievakjes.

10. Tel het aantal ingepakte artikelen in, voeg een AANTAL.ALS-functie in in cel B14.

Countif-functie

11. Verberg kolom C.

12. Plaats een ALS-functie in cel B16.

Resultaat:

Checklist in Excel

Opmerking: we hebben een voorwaardelijke opmaakregel gemaakt om de achtergrondkleur van cel B16 te wijzigen, afhankelijk van de celwaarde.

Lees ook: