/ / Combinatiekaart in Excel

Combinatiediagram in Excel

EEN combinatiegrafiek is een diagram dat twee of meer diagramtypen in één diagram combineert.

Voer de volgende stappen uit om een ​​combinatiediagram te maken.

1. Selecteer het bereik A1: C13.

Selecteer Gegevens in Excel

2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op het combinatiesymbool.

Voeg een combinatiediagram in

3. Klik op Aangepaste combinatiediagram maken.

Maak een eigen combinatiediagram

Het dialoogvenster Grafiek invoegen wordt weergegeven.

4. Voor de reeks Regenachtige dagen kiest u Geclusterde kolom als het grafiektype.

5. Kies Lijn als het grafiektype voor de Profit-reeks.

6. Teken de winstreeks op de secundaire as.

Combinatiediagram invoegen

7. Klik op OK.

Resultaat:

Combinatiediagram in Excel

Lees ook: