/ / Excel VBA Path en FullName Property

Excel VBA Path en FullName Property

De Path-eigenschap in Excel VBA retourneert het volledige, opgeslagen pad naar de werkmap (Excel-bestand). De FullName-eigenschap in Excel VBA retourneert het volledige, opgeslagen pad, inclusief de naam van de werkmap.

Download path-fullname.xls en voeg het toe aan "C: test"

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

1. De volgende coderegel retourneert het volledige pad naar pad-fullname.xls.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xls").Path

Resultaat:

Excel VBA padeigenschapsresultaat

2. De volgende coderegel retourneert het volledige pad, inclusief de naam van de actieve werkmap.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

Resultaat:

Excel VBA FullName eigenschapresultaat

Voor een praktisch voorbeeld van de eigenschap FullName raadpleegt u ons voorbeeldprogramma Een voettekst maken voordat u gaat afdrukken.

Lees ook: