/ / Excel VBA Offset Eigenschap

Excel VBA Offset Eigenschap

De Offset eigenschap in Excel VBA neemt het bereik van een bepaald aantal rijen en kolommen weg van een bepaald bereik (onderstaande rand alleen ter illustratie).

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:A2")

example.Offset(3, 2).Select

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt:

Excel VBA Offset eigenschapsresultaat

Uitleg: deze coderegels selecteren het bereik dat 3 rijen lager is en 2 kolommen rechts van Bereik ("A1: A2"). De eigenschap Offset neemt altijd de cel in de linkerbovenhoek van een bereik als uitgangspunt.

Voor een praktisch voorbeeld van de offset-eigenschap, zie ons voorbeeldprogramma Een patroon maken.

Lees ook: