/ / Mogelijke voetbalwedstrijden in Excel VBA

Mogelijke voetbalwedstrijden in Excel VBA

Hieronder zullen we een programma bekijken in Excel VBA die een afdrukvoorbeeld toont van alle mogelijke voetbalwedstrijden van een lijst met teams.

Situatie:

Mogelijke voetbalwedstrijden in Excel VBA

1. Eerst verklaren we één bereikobject en vier variabelen. We noemen het Range-object rng. One String-variabele noemen we matchname en drie integer-variabelen noemen we counter, i en j.

Dim rng As Range, matchname As String, counter As Integer, i As Integer, j As Integer

2. We initialiseren rng met de teamnamen. We gebruiken CurrentRegion omdat we niet precies weten wat de exacte grenzen van het bereik zijn (we willen dat dit programma werkt voor 3 teams maar ook voor 12 teams) We initialiseren teller met waarde 0.

Set rng = Range("A1").CurrentRegion
counter = 0

3. We schrijven alle mogelijke voetbalwedstrijden naar kolom C. Eerst leegt u kolom C.

Worksheets(1).Columns(3) = ""

4. We starten een dubbele lus.

For i = 1 To rng.Count
    For j = i + 1 To rng.Count

5. We schrijven een matchnaam voor de variabele matchname.

matchname = rng.Cells(i).Value & " vs " & rng.Cells(j).Value

Voor bijvoorbeeld i = 1 en j = 2 schrijft Excel VBA het matchnaam Kickers vs Shooters. Voor i = 1 en j = 3 schrijft Excel VBA het matjechnaam Kickers vs Little Giants, etc.

6. We schrijven het matchnaam naar kolom C.

Cells(counter + 1, 3).Value = matchname

7. De teller houdt het aantal matrollen bij dat is weggeschreven naar kolom C. Excel VBA verhoogt teller met 1 elke keer dat het een matchnaam naar kolom C schrijft. Voeg hiertoe de volgende coderegel toe:

counter = counter + 1

8. Vergeet niet om de twee lussen te sluiten.

    Next j
Next i

9. We tonen een afdrukvoorbeeld van alle mogelijke voetbalwedstrijden.

ActiveSheet.Columns(3).PrintPreview

10. Test het programma.

Deel van het resultaat:

Mogelijk resultaat voetbalwedstrijden

Opmerking: kolom C is handmatig gecentreerd om dit resultaat te krijgen.

Lees ook: