/ / Excel VBA Do Until Loop

Excel VBA Do Until Loop

Hoewel het niet vaak op deze site wordt gebruikt, bevindt u zich mogelijk in een situatie waarin u de. Wilt gebruiken Do Until Loop in Excel VBA. De code tussen Do Until en Loop wordt herhaald totdat het gedeelte na Do Until waar is.

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt:

Excel VBA Do Until Loop

Uitleg: totdat i hoger is dan 6, plaatst Excel VBA de waarde 20 in de cel op het snijpunt van rij i en kolom 1 en wordt i met 1 verhoogd. Als gevolg hiervan wordt de waarde 20 zes keer in kolom A geplaatst (niet zeven omdat Excel VBA stopt wanneer ik 7 ben).

Lees ook: