/ / Doorlus Volledige kolom in Excel VBA

Doorloop de volledige kolom in Excel VBA

Hieronder zullen we een programma bekijken in Excel VBA dat doorloopt de hele eerste kolom en kleurt alle waarden die lager zijn dan een bepaalde waarde.

Doorlopende gehele kolom in Excel VBA

Doorlopende gehele kolom in Excel VBA

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

1. Verklaar eerst een variabele met de naam i van het type Long. We gebruiken hier een variabele van het type Long omdat Lange variabelen een grotere capaciteit hebben dan Integer-variabelen.

Dim i As Long

2. Voeg vervolgens de coderegel toe die de letterkleur van alle cellen in kolom A in zwart verandert.

Columns(1).Font.Color = vbBlack

3. Voeg de lus toe.

For i = 1 To Rows.Count

Next i

Notitie: werkbladen kunnen maximaal 65.536 rijen bevatten in Excel 2003 en tot 1.048.576 rijen in Excel 2007 of later. Welke versie u ook gebruikt, de bovenstaande coderegel loopt door alle rijen (het downloadbare Excel-bestand heeft de indeling Excel 97-2003).

4. Vervolgens kleuren we alle waarden die lager zijn dan de waarde die is ingevoerd in cel D2. Lege cellen worden genegeerd. Voeg de volgende coderegels toe aan de lus.

If Cells(i, 1).Value < Range("D2").Value And Not IsEmpty(Cells(i, 1).Value) Then
    Cells(i, 1).Font.Color = vbRed
End If

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt (dit kan even duren):

Doorloop het gehele kolomresultaat

Doorloop het gehele kolomresultaat

Lees ook: