/ / Loop through Defined Range in Excel VBA

Loop door gedefinieerde reeks in Excel VBA

Hieronder zullen we kijken naar een programma dat doorloopt een gedefinieerd bereik. Bijvoorbeeld als we de getallen in Bereik ("A1: A3") willen verdelen. Wist je dat je ook een dynamisch bereik kunt doorlopen?

Situatie:

Loop door gedefinieerde reeks in Excel VBA

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

1. Eerst verklaren we twee Range-objecten. We noemen de Range-objecten rng en cel.

Dim rng As Range, cell As Range

2. We initialiseren het Range-object rng met Range ("A1: A3").

Set rng = Range("A1:A3")

3. Voeg de lus For Each Next toe.

For Each cell In rng

Next cell

Opmerking: rng en cel worden hier willekeurig gekozen, je kunt elke naam gebruiken. Vergeet niet om deze namen in de rest van uw code te vermelden.

4. Vervolgens wordt elke cel in dit bereik vierkant gemaakt. Om dit te bereiken, voeg je de volgende coderegel toe aan de lus:

cell.Value = cell.Value * cell.Value

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt:

Doorlopen Gedefinieerd bereik Resultaat

5. Als u elke cel in een willekeurig geselecteerd bereik wilt controleren, vervangt u eenvoudigweg:

Set rng = Range("A1:A3")

met:

Set rng = Selection

6. Selecteer nu bijvoorbeeld Bereik ("A1: A2").

Doorloop selectie in Excel VBA

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt:

Doorloop selectieresultaat

Lees ook: