/ / Frequentieverdeling in Excel

Frequentieverdeling in Excel

Wist u dat u draaitabellen kunt gebruiken om eenvoudig een te maken frequentieverdeling in uitmunten? U kunt de Analysis Toolpak ook gebruiken om een ​​histogram te maken.

Vergeet niet dat onze dataset uit 213 records en 6 velden bestaat. Bestel-ID, Product, Categorie, Bedrag, Datum en Land.

Draaitabelgegevens in Excel

Voeg eerst een draaitabel in. Sleep vervolgens de volgende velden naar de verschillende gebieden.

1. Bedragveld naar het gebied Rijen.

2. Bedragveld (of een ander veld) naar het gebied Waarden.

PivotTable Fields-venster

3. Klik op een cel in de kolom Som van Bedrag.

4. Klik met de rechtermuisknop en klik op Value Field Settings.

Waarde veldinstellingen

5. Kies Count en klik op OK.

Kies Count

6. Klik vervolgens op een cel in de kolom met rijlabels.

7. Klik met de rechtermuisknop en klik op Groep.

Groep

8. Voer 1 in voor Beginnen bij, 10000 voor Eind bij en 1000 voor Per.

9. Klik op OK.

Groeperingsopties

Resultaat:

Frequentieverdeling in Excel

Als u eenvoudig deze getallen wilt vergelijken, maakt u een draaigrafiek.

10. Klik op een cel binnen de draaitabel.

11. Klik op het tabblad Analyseren in de groep Hulpmiddelen op Draaigrafiek.

Klik op draaigrafiek

Het dialoogvenster Grafiek invoegen wordt weergegeven.

12. Klik op OK.

Resultaat:

Draaitabel in Excel

Lees ook: