/ / Onderbreek een macro in Excel

Onderbreek een macro in Excel

Jij kan onderbreek een macro in uitmunten op elk gewenst moment door op Esc of Ctrl + Break te drukken.

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

Dim x As Long
x = 5

Do While x > 2
    x = x + 1
Loop

1. Klik op de opdrachtknop op het blad. Deze macro stopt nooit omdat het gedeelte na "Doen terwijl" altijd waar zal zijn (x zal altijd hoger zijn dan 2).

2. Druk op Esc of Ctrl + Pauze om deze oneindige lus te stoppen. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Dialoogvenster Code onderbroken

3. Klik op Einde om de macro te sluiten, klik op Foutopsporing om de macro in de Visual Basic-editor te bekijken.

4. Voeg de volgende coderegel toe aan het begin van uw code als u niet wilt dat gebruikers van uw programma uw macro kunnen onderbreken (niet aanbevolen).

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

5. Hoewel, reset automatisch naar xlInterrupt aan het einde van uw macro, het is een goede gewoonte (bij gebruik van de vorige coderegel) om uw macro te eindigen met de volgende coderegel:

Application.EnableCancelKey = xlInterrupt

Opmerking: als Excel vastloopt en u uw macro niet meer kunt onderbreken, drukt u op Ctrl + Alt + Delete en sluit u Excel.

Lees ook: