/ / Maak een voettekst voordat u afdrukt in Excel VBA

Maak een voettekst voordat u afdrukt in Excel VBA

Hieronder zullen we een programma bekijken in Excel VBA dat maakt een voettekst voordat het wordt afgedrukt een werkboek.

Maak een werkboek vóór Afdrukgebeurtenis. Code toegevoegd aan het werkboek BeforePrint Event wordt uitgevoerd door Excel VBA voordat u een werkmap afdrukt.

1. Open de Visual Basic-editor.

2. Dubbelklik op Deze werkmap in de projectverkenner.

3. Kies Werkmap in de vervolgkeuzelijst links. Kies BeforePrint in de vervolgkeuzelijst rechts.

Workbook BeforePrint Event in Excel VBA

4. Als u een voettekst wilt maken, voegt u de volgende coderegel toe aan de gebeurtenis Workbook BeforePrint:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Opmerking: het object PageSetup bevat alle eigenschappen voor pagina-instellingen (linker voettekst, ondermarge, papierformaat, linkermarge, enzovoort) als eigenschappen.

5. Test het programma door uw werkboek af te drukken.

Resultaat:

footer

Lees ook: