/ / Excel VBA-arrayfunctie

Excel VBA-arrayfunctie

De Array-functie in Excel VBA kan worden gebruikt om een ​​array snel en eenvoudig te initialiseren. Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

1. Maak eerst een variabele met de naam afdelingen van het type Variant.

Dim departments As Variant

2. Gebruik de arrayfunctie om een ​​array toe te wijzen aan de variabele afdelingen. Voeg de volgende coderegel toe:

departments = Array("Sales", "Production", "Logistics")

3. Om het element met index 1 te tonen, voegt u de volgende coderegel toe:

MsgBox departments(1)

Resultaat:

Array-functie Resultaat

Standaard start de index van het element van de array vanaf 0.

4. Voeg Optiebasis 1 toe aan het gedeelte Algemene declaraties als u wilt dat de index begint bij 1.

Optiebasis 1 toevoegen

Resultaat wanneer u nogmaals op de opdrachtknop klikt.

Array-functieresultaat met optiebasis 1

Zie ons voorbeeldprogramma Maandnamen voor een praktisch voorbeeld van de array-functie.

Lees ook: